مهندسین مشاور آباد (سهامی خاص) طی شماره 87846 در سال 1370 در اداره کل ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است و عضو جامعه مهندسان مشاور ایران بوده و دارای پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی از وزارت مسکن و شهرسازی رشت می‌باشد و دفاتر شرکت علاوه بر تهران در شهرستانهای رشت و آستارا مستقر می‌باشد. شرکت علاوه بر خدمات مشاوره در مجموعه خدمات مشاوره و ساخت توام نیز ثبت صلاحیت گردیده است.