آدرس:

تهران – خیابان میرزای شیرازی – بالاتر از مطهری – کوچه آزادگان – پلاک ۲۵ – طبقه اول – واحد ۲

رشت – بلوار شهید انصاری – خیابان بهاران -نبش بهار۶   – ساختمان آباد  – پلاک۱۴۴

کد پستی:

دفتر تهران: ۱۵۸۶۷۴۸۵۱۱

دفتر رشت: ۷۴۴۴۱ ۴۱۶۳۷ 

تلفن:

دفتر تهران : ۸۸۷۰۷۱۶۰ ، ۸۸۷۰۸۸۵۷ ، ۸۸۷۰۸۸۰۵ – ۰۲۱

دفتر رشت : ۳۳۷۲۹۹۶۵  , ۳۳۷۲۹۱۷۱ , ۳۳۷۲۹۹۶۳ , ۳۳۷۲۹۰۷۱-۰۱۳

فکس:

دفتر تهران: ۸۸۷۰۷۱۶۰ – ۰۲۱

دفتر رشت: ۳۳۷۲۸۵۸۷ – ۰۱۳

پست الکترونیک :

abad@abadco.com

abadrasht@gmail.com

abadtehran@gmail.com