مهندسین مشاور آباد ( سهامی خاص ) طی شماره ۸۷۴۸۶ در سال ۱۳۷۰ در اداره کل ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است و عضو جامعه مهندسان مشاور ایران بوده و دارای پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی از وزارت مسکن و شهرسازی می باشد و دفاتر شرکت علاوه بر تهران در شهرستان رشت نیز مستقر میباشد . شرکت علاوه بر خدمات مشاوره در مجموعه خدمات مشاوره و ساخت توام و همچنین ساخت (پیمانکاری) نیز ثبت صلاحیت گردیده است.