ساختمانها

013-33729071 شنبه تا پنج شنبه 8 صبح تا 2 بعداز ظهر

 بر اساس آخرین گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، شرکت مهندسین مشاور آباد دارای صلاحیت پایه 1 در تخصص «ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی» بوده و اجرای تعداد زیادی پروژه بزرگ را در این دسته برای کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی در کارنامه دارد.

Login

Register