ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل

013-33729071 شنبه تا پنج شنبه 8 صبح تا 2 بعداز ظهر

 بر اساس آخرین گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، شرکت مهندسین مشاور آباد دارای صلاحیت پایه 3 در تخصص «ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل» بوده و تا کنون چند پروژه را در این دسته برای دستگاههای دولتی در کارنامه خود دارد.


 

گواهینامه صلاحیت خدمات پروژه

Login

Register