مقاوم سازی

013-33729071 شنبه تا پنج شنبه 8 صبح تا 2 بعداز ظهر

 بر اساس آخرین گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، شرکت مهندسین مشاور آباد دارای صلاحیت پایه 2 در تخصص «مقاوم سازی» بوده و اجرای تعداد زیادی پروژه را در این دسته برای نوسازی مدارس گیلان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در کارنامه دارد.


 

گواهینامه صلاحیت خدمات پروژه

Login

Register