گواهینامه ها

013-33729071 شنبه تا پنج شنبه 8 صبح تا 2 بعداز ظهر

'گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001!


 شرکت مهندسین مشاور آباد در راستای افزایش بهره وری مدیریت و اجرای بهتر وظایف و مسئولیت های خویس در قبال مشتریان حقیقی و حقوقی، در سال 1392 ضمن برقراری تمامی الزامات استاندارد موفق به کسب گواهینامه ISO 900:2088 hc موسسه TUV Nord آلمان شده است. .   
 

گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 اجرای سیستم مدیریتی بر مبنای الزامات استاندارد ISO 9001:2008.


 

گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 اجرای سیستم مدیریتی بر مبنای الزامات استاندارد ISO 9001:2008.

Login

Register