امور اداری

013-33729071 شنبه تا پنج شنبه 8 صبح تا 2 بعداز ظهر

دپارتمان امور اداری شرکت که در زیرمجموعه خود بخشهای روابط عمومی، دبیرخانه و کارگزینی را دارد مسئول انجام امورات اداری و منابع انسانی شرکت می باشد. .

معرفی بیشتر دپارتمان امور اداری

 امور اداری برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی خدمات اداری و پشتیبانی شرکت را برعهده دارد. بگونه ای که مسئول امور اداری مجموعه وسیعی از خدمات را برنامه ریزی، هماهنگی و هدایت می کنند تا شرکت بتواند به صورت موثری کارکند. او وظایف گسترده و وسیعی را بر عهده دارد. مدیر امور اداری بر رعایت شدن استانداردها و قوانین در قراردادهای سازمان نظارت دارد. او  الگوهای مصرف انرژی، استفاده از فن آوری و تجهیزات اداری را کنترل می کند مثلا ممکن است برای خرید تجهیزات و وسایل جدید برای کاهش هزینه های انرژی و یا تعمیر و نگهداری یا جایگزینی آینده تجهیزاتی مانند کامپیوتر برنامه ریزی کند. کار این دپارتمان در میزان بهره وری و رضایت کارکنان موثر است.

بخشی از وظایف این بخش نیز مربوط به کارکنان می باشد از جمله انجام امور استخدامی، موارد داخل سازمانی مانند ترفیع، جابجایی و..، اجرای دستورالعمل ها و آیین نامه های استخدامی، ارزشیابی عملکرد کارکنان، امور رفاهی و...

وظایف امور اداری

  • مدیریت و نظارت بر کارکنان بخش اداری
  • برنامه ریزی و نظارت بر بودجه های قراردادها، موجودی ها و تجهیزات
  • خرید، ذخیره سازی و توزیع لوازم و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف
  • نظارت بر نگهداری و تعمیر ماشین آلات، تجهیزات و...
  • اطمینان از رعایت شدن استانداردهای ایمنی و سلامت در محیط کار
  • انجام امور پرسنلی مانند امور استخدامی، امور داخل سازمانی (ترفیع، جابجایی، پاداش، تنبیه، مرخصی و...)، ارزیابی عملکرد، امور بیمه، وام و...

Login

Register