پروژه های بهداشتی و درمانی

013-33729071 شنبه تا پنج شنبه 8 صبح تا 2 بعداز ظهر

پروژه های ورزشی


 با توجه به اینکه مجموعه ها و سالنهای ورزشی علاوه بر اینکه محل تجمع تماشاگران و ورزشکاران رویدادهای ورزشی می باشند در مواقع مختلف دارای کاربردهای چندگانه بوده و همواره در مقاطع خاص و بحرانهای طبیعی جزو اساسی ترین مراکز اسکان و سالنهای مدیریت بحران می باشند. از اینرو طراحی و ساخت ایمن و اصولی آنها از جنبه های گوناگون دارای اهمیت فراوانی می باشند. از اینرو شرکت مهندسین مشاور آباد تا کنون در طراحی و نظارت بر اجرای چند مراکز و سالن ورزشی مشارکت داشته است که در ادامه چند نمونه از مهم ترین پروژه های سالیان اخیر شرکت عبارتند از: .   




 

سالن بزرگ سرپوشیده رشت

سالن ورزشی 6000 نفری شهر رشت با نام شهدای رشت .

 

خوابگاه ورزشی 600 نفری سنندج

خوابگاه بزرگ و مدرن ورزشی طراحی شده برای مرکز استان زیبای کردستان.

 

سالن آتش نشانی رشت

سالن چندمنظوره توانایی جسمانی و مدیریت بحران آتش نشانی رشت.

Login

Register