پروژه های آموزشی و ورزشی

013-33729071 شنبه تا پنج شنبه 8 صبح تا 2 بعداز ظهر

پروژه های آموزشی و ورزشی


 با توجه به اینکه مجموعه ها و سالنهای ورزشی علاوه بر اینکه محل تجمع تماشاگران و ورزشکاران رویدادهای ورزشی می باشند در مواقع مختلف دارای کاربردهای چندگانه بوده و همواره در مقاطع خاص و بحرانهای طبیعی جزو اساسی ترین مراکز اسکان و سالنهای مدیریت بحران می باشند، بنا بر این طراحی و ساخت ایمن و اصولی آنها از جنبه های گوناگون دارای اهمیت فراوانی می باشد. همچنین طراحی و ساخت فضاهای آموزشی استاندارد و ایمن که برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش دانشجویان رشته های مختلف در دانشگاه از نیازهای مهم استان بوده است الزامی می باشد، از این رو شرکت مهندسین مشاور آباد تا کنون در طراحی و نظارت بر اجرای چند مراکز آموزشی و سالن های ورزشی مشارکت داشته است که چند نمونه از مهم ترین پروژه های سالیان اخیر شرکت عبارتند از:
 

سالن ورزشی سرپوشیده 6000 نفری رشت

....................................

 

دانشگاه معماری و هنر دانشگاه گیلان

این دانشکده به واسطه نوع طراحی آن مانند لابی وسیع در میان ساختمان و آتلیه های دلباز فضا را برای دانشجویان هنر و معماری جهت ارائه پروژه ها و فعالیت های هنری فراهم میکند

 

سالن توانایی جسمانی آاشنشانی

................................

 

دانشکده فناوری نوین

................................

 

دانشکده علوم پایه

................................

 

دانشکده پرستاری و مامایی فاطمیه لنگرود

................................

Login

Register