معرفی کوتاه

مهندسین مشاور آباد (سهامی خاص) طی شماره 87846 در سال 1370 در اداره کل ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است و عضو جامعه مهندسان مشاور ایران بوده و دارای پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی از وزارت مسکن و شهرسازی رشت می‌باشد و دفاتر شرکت علاوه بر تهران در شهرستانهای رشت و آستارا مستقر می‌باشد. شرکت علاوه بر خدمات مشاوره در مجموعه خدمات مشاوره و ساخت توام نیز ثبت صلاحیت گردیده است.

پروژه ها

رتبه بندی

مهندسین مشاور آبـاد در رشته‌های “ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری و خدمات شهری” و همچنین رشته‌های “ساختمانهای آموزشی ، بهداشتی درمانی…

تاریخچه مشاورآباد

مهندسین مشاور آباد ( سهامی خاص ) طی شماره ۸۷۴۸۶ در سال ۱۳۷۰ در اداره کل ثبت شرکتهای تهران به…

یک بخش دیگر مثلاً نمونه‌کارها
لینک مورد نظر

پروژه‌ها

بخش منو